Visi

      Menjadi sebuah organisasi yang berjaya dalam memantapkan pembangunan ekonomi, mengeratkan perpaduan, meningkatkan ilmu pengetahuan, mengukuhkan jati diri dan mengamalkan akhlak mulia di kalangan ahli seterusnya menyumbang kepada transformasi negara kearah menuju ke sebuah negara maju.

Mobile Version